PRIVACYVERKLARING VAN SALON LE GARAGE

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Salon Le Garage verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Salon Le Garageof om een andere reden persoonsgegevens aan Salon Le Garage verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Salon Le Garage, Manuëla van het Hof- van Loo, Van Houtstraat 2, 6921 BG te Duiven. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 55814069. De salon is bereikbaar via 06-53409063 of info@SalonLeGarage.nl.

 

 1. Welke gegevens verwerkt Salon Le Garage en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en achternaam, geboortedatum b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig) c) telefoonnummer, e-mailadres,

 1. d) Eventuele gezondheidsgegevens via huid en nageldiagnose/intakeformulier
 2. e) Voor – en na foto’s

2.2 Salon Le Garage verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::

 1. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
 2. b) je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Salon Le Garage;
 3. c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
 4. d) Voor- en na foto’s van huid, wenkbrauwen of wimpers worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, wenkbrauwen of wimpers worden (anoniem) gedeeld op Social Media na toestemming van u.

 

E-mail berichtgeving:

Salon Le Garage gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Salon Le Garage. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk, zie instructies onderaan de mailing.

 

 1. Bewaartermijnen

Salon Le Garage verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Salon Le Garage passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Salon Le Garage gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de eigenaresse van Salon Le Garage kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Salon Le Garage zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Salon Le Garage je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Salon Le Garage via info@SalonLeGarage.nl of telefonisch via 06-53409063

 

 1. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.